Teach me to Help.

Eliminăm barierele existente care limitează accesul la educație, dezvoltare și incluziune pentru persoanele cu dizabilități.
Dezvoltarea abilităților asistenților sociali în proiectare și integrare de programe digitale pentru dezvoltarea personală și incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități.
Obiectivele specifice ale proiectului
  • creșterea competentelor în proiectarea și dezvoltarea unui curs online, (realizare design curs online, concepere curs online)
  • creșterea competențelor în comunicare eficientă pentru mediul digital, flexibilitate în comunicarea online.
  • creșterea calității muncii, activităților și practicilor organizațiilor implicate în proiect.
  • consolidarea capacității organizațiilor implicate în proiect de a lucra la nivel transnațional și intersectorial
Rezultatele proiectului nostru

Ghid practic pentru proiectarea și dezvoltarea unui curs în mediul online

Video curs - Comunicare eficientă în mediul online

Formarea și instruirea unui număr de persoane din grupul țintă

Parteneri
Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
Erasmus+ KA220-VET - Cooperation partnership in vocational education and training
Project Title: "Teach me to help" No. project: 2022-1-RO01-KA220-VET-000085029